معرفی شرکت

شركت فناوری های  هوشمند اَمين به منظور فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات تاسیس گرديد و مسير رشد و پیشرفت در اين عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت تکنولوژی در کشور با همراهی مشاوران، مديران و متخصصین علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پیموده است.

همواره اهداف مديران و همکاران متخصص ما بر شناخت نیازهاي مشتريان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفته ترين تکنولوژی های روز دنیا به سراسر کشور بوده است.

در حال حاضر اين مجموعه در سه بخش فعاليت خود را گسترش داده است.

١. مشاوره در پروژه های انفورماتيك و نظارت بر آن

٢. طراحی، اجرا و پشتيبانی پروژه های انفورماتیک

٣. تامين تجهيزات مرتبط با فناوريهای هوشمند

بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد. ديدگاه بلندمدت در تحقیق، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است.