Back1

طراحی و اجرا

يك كسب و كار از واحدهای كاری مختلفی تشكيل شده است. در كنار هم قرار گرفتن واحد های مختلف كاری باعث ميشود كه هدف اصلی شركت محقق شود. این بدان معنی است که فعاليت هر واحد وابسته به واحدهای ديگر است. هر شركت براي رسيدن به خروجی بهتر نيازمند ارتباطات سريع و آسان بين واحدهای مختلف خود خواهد بود.

بنابر مطالب فوق میتوان نتیجه گیری نمود که جهت یک فعالیت منسجم و پویا برای هر کسب و کار نیازمند یک بستر ارتباطی کارآمد و دقیق خواهد بود؛ پس هر شبکه کامپیوتری بایستی با توجه به شرایط و سیاست های کلان هر سازمان، شرکت و یا مخاطب خاص طراحی و پیاده سازی گردد، که این شبکه های کامپیوتری، زیر ساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم می آورند . بدیهی است،  در صورتی که زیر ساخت فوق به درستی طراحی نشود،  در زمان استفاده از شبکه با مشکلات فراوان و متفاوتی برخورد نموده و بایستی هزینه های زیادی را به منظور نگهداری و تصحیح استفاده از شبکه و تطبیق آن با خواسته های مورد نظر،  صرف شود. حال آنکه در پاره از موارد این هزینه گزاف تر بوده و نیاز به یک شروع مجدد را با خود بهمراه دارد.

*

یکی از علل اصلی بروز چنین مشکلاتی،  طراحی شبکه بصورت ناصحیح و یا طراحی در زمان پیاده سازی آن است! بدین معنی که ابتدا شبکه پیاده سازی می شود و پس از آن نیازسنجی ها و طراحی مناسب برای آن، مورد ارزشیابی قرار می گیرد. لازم بذکر است که اصولا تمام طرح هایی که ارائه می شوند، ارزش پیاده سازی ندارند.

یکی از معیار های مهم در انتخاب ویا رد یک طرح، برنامه ی پشتیبانی آن است،  بدین صورت که  آیا پس از  پیاده سازی چنین طرحی، برنامه ی جهت پشتیبانی آن بصورت مستمر با در نظر گرفتن تمامی هزینه ها و بروزرسانی ها وجود دارد و یا آنکه در موارد بحرانی امکان پشتیبانی و خطایابی سریع میسر خواهد بود. پس می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از طراحی های صحیح  تامل و تمرکز بر مطالب فوق موجب برآورد یک هزینه ی اولیه مناسب گشته که در ادامه روند حیات یک شبکه می تواند شرایط کاهش هزینه های مستمر پشتیبانی حاصل نماید. پس برآورد دقیق و صحیح نیازمندی های یک سازمان با درنظر گرفتن برنامه ی توسعه آتی آن، بعنوان نخستین گام ضروری است.

*

در همین راستا ” شرکت توسعه فناوری های هوشمند امین ” با در نظر گرفتن مطالب فوق، اقدامات لازم جهت طراحی،اجرا و پشتيبانی پروژه های رايانه را در دستور کار خود قرار داده است.

نمونه های از اقدامات عملی شرکت در زمینه ی طراحی،اجرا و پشتيبانی پروژه های رايانه

  • طراحی ، اجرا و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری
  • طراحی و اجراي مراکزداده  (Data center)
  • طراحی و اجرای شبکه های بی سیم (wireless)
  • راه اندازی سرویس های شبكه مورد نیاز مانند ( VOIP, Mail Server, Monitoring, Backup Solution, Firewall, DC )
  • پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات رايانه ای ( سخت افزار،نرم افزار و شبکه )
  • پشتیبانی از سرویس های فعال در شبکه مانند ( VOIP, Mail Server, Monitoring, Backup Solution, Firewall, DC )
  • انجام سرویس های دوره ی PM سخت افزاری